Veurem els passos a seguir per assignar una versió de PHP al nostre espai web a Plesk, i resoldrem algun problema que ens pot sorgir quan ho fem.

A l’hora de posar en marxa un nou servidor amb l’administrador Plesk, o una vegada tenim un servidor en marxa, ens pot interessar o tenir la necessitat de canviar la versió del llenguatge PHP de la nostra web. Un exemple molt clar seria haver de canviar de PHP perquè la nova versió de WordPress o Prestashop ho requereix.

Assignar PHP amb Plesk

Donarem per fet que la versió de PHP que necessiteu està instal·lat al servidor. Un exemple seria el PHP 8.1.5. Al nostre panell, veurem que a les opcions de l’espai web hi ha “Configuració de PHP”

Plesk Espai Web

S’ha de prémer a aquesta opció, i veurem les següents opcions:

Només haurem de desplegar la opció de PHP i escollir la que necessitem. Li donem al botó Aplicar i haurem d’esperar que les aplicacions que tenim instal·lades puguin suportar la nova versió. En el cas que no siguin compatibles, començarem a rebre Errors 500.

Instal·lar versió PHP que necessitem a Plesk

Pot passar, com hem comentat abans, que no tinguem el PHP instal·lat al Plesk. Haurem de seguir els següents passos a Plesk:

Herramientas y configuración > Plesk > Actualizaciones

S’obrirà un nova pantalla i veurem la secció d’instal·lació. Tenim opcions d’instal·lació de mòduls, servidors web, base de dades… Aquí podem veure un exemple:

Plesk Tutorial Català

Dintre de WebHosting > PHP veurem les versions PHP disponible per instal·lar. Marquem la/les que necessitem i li donem al botó d’Instal·lar.

Per saber que tot està correcte, anem a:

Herramientas y configuración > Configuración general > Configuración de PHP

Aquí veurem els PHP que tenim instal·lats. S’hauria de veure el que acabeu d’instal·lar:

Per últim, haurem de confirmar que el servei PHP que necessitem està en marxa. Ho veurem a:

Herramientas y configuración > Administración de servidor > Administración de servicios

Un llistat de serveis en marxa i operatius. El PHP amb la versió que necessitem haria d’estar en marxa. Si no ho està, el li doneu al botó “Play” per posar-lo en marxa.

No surt el desplegable

Si a l’hora d’escollir el PHP per a l’espai, no surt el desplegable, haurem de tirar de consola.

Entrem amb connexió SSH i executem la següent ordre:

> /usr/local/psa/bin/poweruser --on -simple false -lock false

D’aquesta manera ja hauria de sortir el desplegable de les versions de PHP.


Més informació