Veiem com crear un enllaç que apunti a una direcció que vulguem de Google Maps. Hi ha moltes maneres de crear aquests enllaços, i nosaltres veurem un de les formes més simples de fer-ho.

Dades que necessitem

Imagineu que necessitem a la nostra web que al prémer un enllaç, ens porti a Google Maps, i vagi a una localització concreta on nosaltres volem. Dit d’una altra manera, que ens mostri el Google Maps, el local o establiment que nosaltres volem.

Necessitem:

  • Nom establiment
  • Adreça

Exemple:

  • Trescomatres Multimèdia, SL
  • C/ Marques de Tamarit, 23
  • Població: Altafulla
  • Província, Comunitat: Catalunya

La URL

Per formar la URL, necessitem dues parts:

La primera, és l’enllaç de Google Maps:

  • https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=

i la segona, l’adreça del local o establiment en qüestió

  • Trescomatres Multimedia SL Marques de Tamarit, 23 Altafulla, Catalunya

Ho posem tot junt, i ens quedaria el següent enllaç

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Trescomatres+Multim%C3%A8dia+SL+C/+Marqu%C3%A9s+de+Tamarit,+23+Altafulla+Catalunya

Fixeu-vos que les dades es passen en format html, substituint els espais en blanc, les vocals accentuades…

En definitiva, és enviar totes les dades que tinguem de lo local a l’enllaç que us he facilitat. D’aquesta manera Google Maps ens trobarà el local.

Pot ser que no ho trobi? Si. Tot dependrà de les dades que enviem i dades que tingui Google. Normalment és fiable, però si la direcció varia, el nom del negoci no coincideix amb Google Maps… no funcionarà. Abans de donar un link per correcte, proveu-lo.

Hi ha d’altres maneres per crear enllaços a Google Mpas, amb dades de longitud i latitud, però això ho veurem en un altre article.


Més informació