Veurem un petit exemple de com crear amb una llibreria PHP codis QR per a la teva web o aplicació.

Ja em vist en altres ocasions que hi ha serveis de tercers que ofereixen la possibilitat de crear un codi QR des de la seva web. Accedeixes, poses una URL i la web et crea un codi QR en format imatge (normalment PNG) que pots descarregar al teu PC.

Nosaltres, el que farem és utilitzar la llibreria gratuita PhpQrCode per crear els nostres propis codis QR de forma dinàmica i senzilla.

A la part inferior de l’article, trobareu l’enllaç de la web oficial de la llibreria.

Exemple real

Imagineu que tenim un portal d’establiments, i volem que a la fitxa de cada establiment, surti un codi QR que a l’escanejar-lo, l’usuari vagi a la web de l’establiment. D’aquesta manera se’l podrà posar a favorits del navegador del mòbil.

L’usuari visitaria el següent apartat de la web:

https://elmeuportal.com/fitxa/mariscal-and-sarroca

I veuria la fitxa de l’establiment:

L’aplicació agafa la URL de l’establiment de la base de dades, crea el codi QR i el mostra a la web.

El codi per crear Codis QR

Veiem l’exemple de com seria el codi PHP necessari per poder crear amb la llibreria PhpQrCode el Qr que hem vist:

// S'inclou la llibreria al document PHP
include('libs/phpqrcode/qrlib.php');

// Recuperem la web de l'empresa en qüestió
$link = $store->getWeb();

// Exportem el codi QR a la imatge storeID.png a una carpeta anomenada qr/
QRcode::png($link, "qr/". $store->ID .".png", QR_ECLEVEL_L, 10, 2);

// Mostrem la imatge creada (QR de la web de l'establiment)
echo "<div><img src='/qr/". $store->ID .".png'/></div>";

Ja sabeu com utilitzar aquesta llibreria PHP per crear codis QR de forma senzilla.

Esperem que us sigui d’utilitat i nosaltres, contents d’anar sumant tutorials en català de programació web. Arribarà el dia que deixarem de ser una excepció.


Més informació