En aquest article, amb el títol donem llum al problema de les cookies, únicament donarem a conèixer una pàgina web amb una extensa base de dades de cookies.

Coneixerem la web CookieDataBase.org, una web amb una immensa base de dades de cookies dels serveis més coneguts, i de no tant coneguts.

En moltes ocasions, al posar una web WordPress en marxa, instal·lem uns mòduls per el tema de la política de Cookies. Resulta, que llavors comencem a lluitar i tornar-nos bojos per trobar informació sobre les cookies que fem servir, i una vegada detectades les que fem servir, esbrinar quan caduquen, a qui pertanyen, de quin tipus són… i un llarg etc. que es torna normalment en un mal de cap.

Per posar un exemple, farem servir un dels apartats que podem trobar a la pàgina inicial de la web esmentada, Popular Data Passports. Si agafeu Google Analytics, per exemple, ens mostrarà tota la informació que tenen de cookies d’aquest servei.

Cookies data Base

Com hem dit, una vegada agafem Google Analytics, veurem molta informació. De quin país és el servei en qüestió (Google Analytics és de EEUU), si recullen o no dades personales (GAnalytics si que n’agafen), durant quant de temps emmagatzemen aquestes dades…

Tot això t’ho mostren també en mode resum com el que podeu veure a continuació:

Cookies Data Base resum

I a la part inferior de la pàgina, un llistat de cookies que tenen detectades del servei. A l’exemple que estem seguint. Google Analytics, trobarem aquestes cookies:

I com podeu veure, de cadascuna de les cookies, podem prémer i veure informació més detallada d’aquesta cookie en qüestió.

Amb això ja tenim molta informació sobre les cookies dels serveis de tercers que puguem utilitzar. Google Analytics, Google Maps o xarxes socials com facebook, Twitter o Instagram.

Esperem que aquest article us doni una mica més de llum a l’hora de detectar qualsevol possible problema amb cookies.


Més informació