Habilitar webGL al navegador Chrome és fàcil i permet que puguem utilitzar la targeta gràfica al nostre navegador. Permet que puguem treballar amb aplicacions web que vulguin mostrar imatge 3D, com per exemple jocs.

Habilitar webgl al nostre navegador

Per poder-ho fer, s’ha de seguir els següents quatre passos.

Activar WegbGL a Chrome

Primer, i com s’hauria de fer sempre, hauríem de tenir per qüestions de seguretat el nostre Chrome actualitzat sempre a l’última versió. En principi, l’opció de WebGL hauria de venir activada.

Si no ho tenim habilitat, els passos a seguir són:

  1. Posar a la barra de direcció: about:flags
  2. Prémer Ctrl-F o Cmd-F i cercar webgl 2.0
  3. Trobar WebGL 2.0 Prototype i prémer
  4. Reiniciar Chrome

Ja hauries de tenir el WebGL habilitat al Chrome. Ara s’ha de comprovar.

Comprovar WebGL a Chrome

Per saber si ho tenim activat, podem visitar els següent enllaços i si es mostren les imatges o projectes, és que ho tenim en marxa.

No tinc la opció de WebGL 2.0

No tot està perdut, a l’opció 3 havíem de cercar WebGL i activar-la. I si no tenim aquesta opció? Llavors haurem de cercar les dues opcions següents i activar-les:

  • “Override software rendering list” posar-la a Enable
  • “WebGL Draft Extensions” posar-la a Enable

Esperem que ja no tingueu problemes per habilitar webGL al vostre navegador Chrome. Si t’ha agradat, pots visitar la resta d’articles de programació web en català.