A les noves versions de WordPress, les actualitzacions del mateix motor i dels plugins (extensions), són automàtiques. Aniràs rebent emails dient que s’ha actualitzat a WordPress X, que el plugin tal ja està actualitzat…

Tutorials WordPress en català

Això us pot portar a una sensació de descontrol. Que es vagin actualitzant coses a la vostra web sense el vostre permís, pot ser conflictiu.

Qui pot administrar les actualitzacions?

Per defecte, WordPress ja disposa les actualitzacions activades. Per molts usuaris, instal·len WordPress i després es volen oblidar de la resta: administració, seguretat i actualitzacions. Per aquest motiu, interpretem que WordPress porta les actualitzacions automàtiques. Si surten ‘bugs’ a extensions o al mateix WordPress, la majoria de webs s’actualitzarien automàticament i els possibles problemes, quedarien resolts.

Ara bé, molts volem tenir el control absolut del web. Abans d’actualitzar res, fem còpies de seguretat. Volem investigar si les actualitzacions de les extensions son compatibles amb el WordPress, o si la nova versió de la plantilla pot tenir problemes amb alguna extensió.

És per aquest segon tipus d’usuaris, que WordPress permet desactivar les actualitzacions automàtiques, per fer-les manualment sota la responsabilitat de l’usuari.

Desactivar les actualitzacions automàtiques

Hi ha tres coses a actualitzar: WordPress, extensions i plantilles.

Per deshabilitar tot o alguna de les opcions anteriors, haurem d’editar el fitxer wp-config.php

Deshabilitar actualitzacions a tot

D’aquesta manera deshabilitem les actualitzacions automàtiques de tot. Afegim al fitxer wp-config.php la següent línia:

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

Deshabilitat actualització WordPress

Només deshabilitem les actualitzacions del motor WordPress. Afegim al fitxer wp-config.php la següent línia:

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

Deshabilitat actualització Extensions

Per deshabilitar només les extensions, afegim al fitxer wp-config.php la següent línia:

add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );

Deshabilitat actualització Plantilles

Per deshabilitar només les plantilles, afegim al fitxer wp-config.php la següent línia:

add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );

Important: les actualitzacions automàtiques de plantilles, només funciona si l’hem instal·lat des del repositori oficial de WordPress.

Exemple

Suposem que volem desactivar les actualitzacions del motor WordPress, però volem que els plugins i tema si s’actualitzi automàticament:

/* wp-config.php */
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );

Si us ha agradat, podeu consultar més tutorials de WordPress en català.


Més informació