Als servidors web Linux, existeix el fitxer .htaccess a l’arrel on podem configurar moltes coses. Entre elles, podem obligar a que si visiten la nostra web ho facin amb https i sense www. Veiem com modificar el fitxer htaccess per obligar a https i sense www.

Programació

Cada vegada més, necessitem obligar al nostre servidor web Linux que quan ens visiten, ho facin seguint unes normes. Per exemple, obligar que quan ens visiten ho facin sota el certificat de seguretat obligant que naveguin sempre amb https:// Un altre exemple seria obligar a que quan visitin la nostra web, ho facin sense les www davant.

htaccess – obligar a www

Si inicialment tenim la web amb www, com seria https://www.lamevaweb.cat, podem obligar que els usuaris quan arribin al nostre servidor, ho facin amb www davant, encara que escriguin la web sense.

Modifiqueu el fitxer .htaccess que hi ha a l’arrel del servidor afegint:

# Obligar a www:
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^elmeudomini.cat [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.eldomini.cat/$1 [L,R=301]
</IfModule>

htaccess – obligar sense www

Si inicialment tenim la web sense www, com seria https://lamevaweb.cat, podem obligar que els usuaris quan arribin al nostre servidor, ho facin sense www davant, encara que escriguin la web amb les www davant.

Modifiqueu el fitxer .htaccess que hi ha a l’arrel del servidor afegint:

# Obligar a no www:
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.elmeudomini\.cat [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://elmeudomini.cat/$1 [L,R=301]
</IfModule>

htaccess – obligar al https obligatori

Per temes de seguretat, primer, i per temes de SEO, segon, ens pot interessar que els usuaris quan visitin la nostra web, ho facin obligant-los a que sigui amb el certificat de seguretat, i per tant amb https://

Ho farem afegint al fitxer .htaccess el següent codi:

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^elteudomini.cat [NC]
  RewriteCond %{HTTPS} off
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>

Com sempre, si toqueu fitxers com .htaccess, vigileu que la podeu fer grossa al servidor. Son fitxers molt important en la configuració dels servidors Linux, i això implica que qualsevol cosa que no fem bé, faci que la web no funcioni. Sempre podeu fer una còpia del fitxer abans de tocar-lo.

Doncs ja sabem com obligar des del fitxer htaccess per obligar a navegar amb https i sense www.

Fins el següent article.


Més informació