Veurem els passos necessaris per habilitar webGL al navegador Firefox. D’aquesta manera, tindrem la possibilitat d’executar aplicacions 3D al nostre navegador.

Habilitar WebGL a FireFox

Ja en un anterior article, vam veure com habilitar WebGL al navegador Chrome i així aprofitar l’acceleració de la nostra targeta gràfica en el navegador de Google.

Passos a seguir

Els passos a seguir són (vigileu perquè les diferents versions de Firefox fa que puguin canviar les tasques a fer), però més o menys podràs trobar les opcions degut a que els noms solen ser els mateixos:

 1. Obrim Firefox
 2. Opció Editar > Preferències > Avançada > General
 3. Marquem l’opció “Utilitzar acceleració de hardware quan sigui possible”

Si veiem que l’acceleració no funciona amb la nostra targeta, podrem provar de fer:

 1. A la barra de direcció, escrivim: about:config
 2. Habilitar WebGL, que es fa posant a ‘True’ l’opció webgl.force-enabled
 3. Habilitem Layers Acceleration, posant a ‘True’ l’opció layers.acceleration.force-enabled
 4. Reiniciar FireFox

D’aquesta manera t’hauria de funcionar sense problemes.

Com provem que webGL funciona?

Una vegada reiniciem el navegador, podem fer dues proves:

Prova 1: Mirem configuració si accepta targeta gràfica

Seguirem els següents passos per saber què driver i targeta gràfica utilitza el nostre navegador per accelerar els gràfics 3D:

 • A la barra de direccions escrivim: about:support
 • Anirem baixant fins trobar l’opció Gràfics
 • Baixem una mica més i mirem de trobar les opcions de:
  • WebGL 1 Driver Renderer, que ens dirà la targeta gràfica que utilitza
  • WebGL 1 Driver Version, que ens diu el driver que utilitza (OpenGL, Mesa, DirectX…)

Fixa’t en els següent exemple del meu FireFox (que corre sobre Debian):

Tenim la targeta gràfica de la placa base i utilitza MESA com a Driver.

Prova 2: Comprovem que funciona directament

Una manera molt més directa i simple de saber si funciona el tema o no, visita:

Sortirà un missatge dient si el vostre navegador suporta o no WebGL. A més, si ho suporta, veuràs un cub girant.

Recordeu, només per a versions avançades de Firefox. En versions més antigues no està la possibilitat d’habilitar WebGL. A més, no convé tenir versions antigues de navegadors, és contraproduent per temes de seguretat i optimització en la navegació web.

Espero que us sigui de profit aquest article sobre com habilitar webGL en un navegador Firefox.


Més informació